Overholder alle krav

Dagslysberegninger til myndighedsgodkendelse jf. gældende krav i Bygningsreglementet.

Lysberegninger

Lysberegninger til sammenligning af før/efter-forhold i byggeprojekter.