Indeklimasimuleringer

Indeklimasimuleringer til dokumentation af atmosfærisk og termisk komfort.

Dimensionering

Dimensionering af luft-, varme- og kølebehov.

Optimering

Optimering af indeklima i eksisterende byggeri.